ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ

 • Sep- 2021 -
  6 September
  Photo of ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ !

  ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ !

  ଚାରୋଟି କାନ୍ଧ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧଥିଲା ଚନ୍ଦୁର । ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ….ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନି…! ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ହରେଇ ଅନାଥ ହେଇଯିବାର…

  Read More »
Back to top button
Close