ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି 10 ଟି ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବ

ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ,  ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ

ଓଜନ କମାଇବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଓଜନ ବଢାଇବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କଷ୍ଟ | ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଓଜନ ବଢାଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପତଳା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି | କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ | ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସଙ୍କେତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପତଳା, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ | ଏପରି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି | ବେଳେବେଳେ ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପତଳା ଶରୀର ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ବଢାଇବା କିମ୍ବା ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର କହୁଛୁ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ:

  1. କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ – ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ମହୁ ପିଅନ୍ତୁ | ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢାଇବ | ଜଳଖିଆରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମହୁ ସହିତ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବେ | ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

2.  କଦଳୀ – ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ, କଦଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ,  ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 3-4 ଟି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ | କଦଳୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ |

3. ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ – ଶୁଖିଲା ଫଳ ଓଜନ ବଢାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ 3-4 ବାଦାମ, କାଜୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶାନ୍ତୁ | ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ପିଇଲେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ | ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷୀର ପିଇବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ |

4. ବିନ୍ସ – ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ | ବିନ୍ସ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ଅଟେ | ଆପଣ ସନ୍ତୁଳା  କିମ୍ବା ସାଲାଡ ଭାବରେ ବିନ୍ସ ଖାଇପାରିବେ | ବିନ୍ସରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଭରପୂର ଅଟେ, ଯାହା ଓଜନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

 

5. କ୍ଷୀର ଏବଂ ଓଟସ୍ – କ୍ଷୀର-ପୋରିଜ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଓଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବି କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ଓଟସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢିଥାଏ |

6. ଗାଜର ଏବଂ ସେଓ – ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗାଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ | ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ | କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଓଜନ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ |

7. କିସମିସ୍ – କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହାକୁ ଫୁଲାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରରେ 10 ଗ୍ରାମ କିସମିସ୍ ଭିଜାନ୍ତୁ | ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷୀର ସହିତ କିସମିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ |

 


8. ସୋୟାବିନ୍ – ଜଳଖିଆରେ ସୋୟାବିନ୍  ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢିଯାଏ | ସୋୟାବିନରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୂର ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ |

9. ପିନଟ-ବଟର  – ଓଜନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପିନଟ- ବଟର ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ | ଜିମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜିମରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପିନଟ – ବଟର ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି | ପିନଟ – ବଟରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୂର ରହିଥାଏ | ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ |

 

10. ବାର୍ଲି –  ବାର୍ଲି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢିଥାଏ | ଚୋପା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାର୍ଲିକୁ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହାକି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଖିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | ଶୁଖିଲା ଫଳ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ | 2-3 ମାସ ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ |

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close